Heinrich Schmid – Il bab dal rumantsch grischun

Sa registrar
Heinrich Schmid (1921-1999) era il professer da Turitg che ha creà la basa per il rumantsch grischun, quasi il bab dal rumantsch grischun.

Detagls

Gener

Purtrets, Istoria

El è pia quel uman che ha influenzà la Rumantschia ils davos 40 onns sco paucs auters. Ma tgi era quel Heinrich Schmid? Partent dal relasch da Heinrich Schmid va Casper Nicca en il film per ils «Cuntrasts» a la tschertga dals fastizs dal professer prest emblidà. El discurra cun ils protagonists da lezzas uras, cun studentas ed enconuschents da Heinrich Schmid dal temp, cura ch’il rumantsch grischun è vegnì stgaffì. Ed el senta: il professer da la Bassa, ch’era in scheni da linguas, malgrà ch’el udiva mal, n’è betg emblidà ed el sveglia anc oz las emoziuns da quels che enconuschevan el.

Realisaziun

Caspar Nicca

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar