A la tschertga da l’avieul nair

Sa registrar
Avieuls fan mel d’avieuls ed avieuls èn avieuls, ha Casper Nicca pensà avant ch’el è daventà apicultur. Cura ch’el ha acquistà ils emprims pievels d'avieuls, han quels avert ils egls ad el.

Detagls

Gener

Natira

Caper Nicca ha sentì che tut è bler pli cumplitgà ed interessant che pensà. El ha chattà ora ch'i dat ina spezia d’avieuls indigena: l’avieul nair, il «mellifera mellifera». El na saja betg sparì dal tut ed i dettia anc apiculturs en il Grischun che tegnian l’avieul nair. Quai ha sveglià sias mirveglias. El è ì a la tschertga dals ultims pievels da l’avieul nair. El ha inscuntrà apiculturs passiunads che cumbattan cun diversas sfidas e divers pregiudizis, ma che na perdan tuttina betg lur entusiassem. El ha inscuntrà il pitschen insect nair che rimnava gia avant millis onns il mel d’avieuls en las Alps: l’avieul nair viva – ma igl è in cumbat.

Realisaziun

Casper Nicca

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar