La vatga grischuna

Sa registrar
La vatga è la bestga preferida en Svizra. Tgenina vatga, quai è lura in'autra dumonda. La Brina era en il Grischun fin ils onns 1960 la vatga unitara. Oz è quai auter. A partir dal 1967 ins ha cruschà las Brinas originalas cun las Brinas americanas per savair producir dapli latg. Enstagl da 3500 enfin 4000 kilos latg per onn dattan las Brown-Swiss duas giadas tant latg. La surproducziun da latg era preprogrammada. Sin la tschertga dad alternativas a las muntognas da paintg ins ha cumenzà a metter en stalla era muvel ester. Sco l'expert dal Plantahof Mario Bühler constatescha oz, na datti dentant nagina vatga ideala per il Grischun, ina vatga ideala datti mo per in singul manaschi. Era l'anteriur schef da l'Uffizi d'agricultura Alexander Dönz di autocritic che da propagar en il passà la vatga unitara era ina politica sbagliada. Oz ins vesa uschia passa 30 razzas da muvel sin ils pastgs en il Grischun. En ils «Cuntrasts» da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha mussain nus intginas da questas razzas e lur possessurs raquintan pertge ch'els han tschernì lur vatga preferida.

Detagls

Gener

Natira

La vatga è la bestga preferida en Svizra. Tgenina vatga, quai è lura in'autra dumonda. La Brina era en il Grischun fin ils onns 1960 la vatga unitara. Oz è quai auter. A partir dal 1967 ins ha cruschà las Brinas originalas cun las Brinas americanas per savair producir dapli latg. Enstagl da 3500 enfin 4000 kilos latg per onn dattan las Brown-Swiss duas giadas tant latg. La surproducziun da latg era preprogrammada. Sin la tschertga dad alternativas a las muntognas da paintg ins ha cumenzà a metter en stalla era muvel ester. Sco l'expert dal Plantahof Mario Bühler constatescha oz, na datti dentant nagina vatga ideala per il Grischun, ina vatga ideala datti mo per in singul manaschi. Era l'anteriur schef da l'Uffizi d'agricultura Alexander Dönz di autocritic che da propagar en il passà la vatga unitara era ina politica sbagliada. Oz ins vesa uschia passa 30 razzas da muvel sin ils pastgs en il Grischun. En ils «Cuntrasts» da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha mussain nus intginas da questas razzas e lur possessurs raquintan pertge ch'els han tschernì lur vatga preferida.

Realisaziun

Ruedi Bruderer

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar