Bipeds

Sa registrar
La seria Web drova codes da documentaziuns davart animals selvadis per declerar scenas dal mintgadi dad umans.

Episodas

1

3 min

La chatscha

Leo depona precautamain sias cumissiuns en la frestgera communabla. Ses cupcake, cumprà cun grondas quaidas, daventa l’unfrenda da tut ils conabitants. David e Laura èn en posiziun

2

3 min

Il territori

L’abitaziun cuminaivla dispona mo dad ina stanza da bogn. Ins po observar Laura che s’installescha en tutta ruassaivladad suenter avair prendì possess da las localitads. Ella giauda l’intimitad a tut pudair entant che Leo spetga davant la porta enfin ch’el è londervi

3

3 min

La cuminanza

David, Laura e Leo vivan ensemen en in’abitaziun. Ed oz vegn fatg festa. Tuts paran da sa divertir, cun excepziun da Leo. El fa da las tuttas per svegliar l’interess da las mattas. Pli ditg ch’i va, pli aut che ses livel d’alcohol è, e pli ch’el intensivescha sias tentativas

4

3 min

Il gieu

David è in grond amatur dal ballape. Ina passiun ch’el emprova da dar enavant a la glieud enturn el. E quai er sch’el demussa adina puspè pauca pazienza e blera disfidanza.

5

2 min

La reproducziun

Durant la notg han Leo e David udì ils schems da Laura. L’autra damaun è Laura confruntada cun in resvegl fitg muventà tranter esser memia tard, in sa depurtar letargic da ses amant ed in agir curius da ses conabitants.

6

3 min

Il gnieu

David passenta in di cun far il pultrun. El ha dentant tut emblidà ch’el survegn oz visitas da ses parents. Quels vesan bainprest ch’el ha difficultads da vegnir a frida senza els.

7

3 min

L'ierarchia

En biro surdat il schef a Leo, dal qual tuts han tema, ad el in dossier impurtant. Sia malinschignaivladad è la culpa ch’el vegn en ina situaziun malempernaivla. Plaina panica emprova el da salvar sia pel.

Detagls

Gener

Cumedia

Nua è l’animal èn tai? L’uman è in animal sco ils auters er. Cura ch’ils instincts cumondan reagescha la spezia “uman” na adina a moda fitg suverana. Bipeds è ina seria sur dal cumportament animalic da l’uman.

Realisaziun

Laurent Fauchère

Antoine Tinguely

Producziun

RITA PRODUCTIONS

RTS Radio Télévision Suisse

Scenari

Charles Nouveau

Occupaziun

Charles Nouveau

Marina Rollman

Alexandre Kominek

Ina Tosca

Marco Calamandrei

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar