Tatuadas - dunnas e tatoos

Sa registrar
Pli e pli bleras dunnas sa laschan tatuar, e quai cun motivs pli e pli stravagants.

Detagls

Gener

Societad

La stad flureschan els sin la pel: Rosas e stilets, serps e draguns. E mintga stad vegnan daplis a la surfatscha, surtut tar las dunnas. En ils «Cuntrasts» da RTR raquintan trais dunnas da lur relaziun cun ils tattoos. Las trais dunnas Milena Nicca, Sandra Brunner e Daniela Hirsiger mussan: Tattoos èn trendy – la relaziun da dunnas e tattoos n’è dentant insumma betg in novum. Dapertut nua ch’i deva umans cun pel clera tutga la decoraziun permanenta da la pel dad um e dunna tar las tradiziuns. In cuc en ils studios da tatuar dad oz mussa che l’idea dal ritus d’iniziaziun u l’animal preferì che dat forza sa repeta puspè en l’unda actuala dals maletgs sin la pel.

Realisaziun

Isabelle Jaeger

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar