Play Suisse
background

Utopias grischunas - da la visiun a l'illusiun

Docu
Rm
Ina via navigabla sur las Alps - l'Engiadina sut aua - ina viafier sin il Piz Bernina. Visiuns ed Illusiuns grischunas.

Detagls

25 min | 2019
Gener
Societad
Tge fiss ina vita senza utopias? La pli famusa da l'umanitad vegn ad esser la tur da Babilon. Ma er il Grischun ha gì adina puspè ideas utopicas, ultimamain la Porta Alpina, la Femme de Vals u il Parc Adula.
Realisaziun
Ruedi Bruderer
Producziun
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha

Quai As pudess er plaschair

Il randulin digital - Jon Erni e sia Engiadina
Tranter festa e tempesta -100 onns autos da posta en il Grischun
Landquart: boomtown u macla dal Grischun
La leschas da segundas abitaziuns ina farsa?
Privater See
Las lavurs al tunnel da l'Alvra
background

Access gratuit

La finanziaziun da Play Suisse è cuvrida cun las taxas da radio e televisiun da la SSR.

Cuntegns cun suttitels u sincronisads

Scuvri millis d’istorgias svizras en tut las linguas naziunalas.

Tuttina nua che Vus essas

Smartphone, tablet, computer e televisiun: midai simplamain d’in apparat a l’auter.

faq heading

Nus respundain Vossas dumondas

Play Suisse porscha in access illimità als programs da la SSR senza custs supplementars. La plattafurma offra a Vus las meglras producziuns e coproducziuns da RTR, SRF, RSI e RTS. Play Suisse vegn finanzià cun il budget regular da la SSR. Per las utilisadras ed ils utilisaders na resultan damai nagins custs supplementars.
Play Suisse è disponibel sin ils suandants apparats: ‍ ‍Computer / Web Voss computer sto disponer d'ina versiun actuala da Windows u da macOS sco era d'in browser actual. ‍ Smartphones e tablets IOs Android Actualisar ils sistems operativs sin la versiun la pli nova. ‍Televisiun Apple TV (a partir da tvOS 15) Tut ils apparats e tut las televisiuns cun access a Google Play a partir d'Android 7 (Xiaomi, Nvidia Shield, Sony Bravia, Google TV, e.u.v.) Swisscom blue TV App (versiun da las boxas IP1400, 1800 u 2000) Sunrise TV Samsung Tizen (models a partir dal 2018) LG Web Os (models a partir dal 2018) Philips Titan OS Net+ TV plus Quickline Amazon FireTV Chromecast
Persunas che vivan en Svizra e che fan in segiurn temporar en l'UE (per exempel vacanzas) pon laschar dar liber l'access als cuntegns da Play Suisse. Per motivs dal dretg d'autur n'èsi actualmain betg pussaivel da dar liber l'access en tut ils pajais. Per dar liber l'access eleger en il profil da Play Suisse il champ «Access da pajais da l'UE» e suandar las instrucziuns. Vus duvrais in numer da telefon mobil svizzer sco er in domicil en Svizra per pudair dar liber l'access en il spazi da l'UE. Sche Vus accedis a Play Suisse da l'exteriur, na pudais Vus betg acceder a tut ils programs da la SRG SSR, mabain mo als cuntegns che stattan a disposiziun sin Play Suisse. Sch'ils cuntegns multimedials èn disponibels en tscherts pajais, dependa da las cunvegnas cun ils possessurs dals dretgs da distribuir quests cuntegns u da las cundiziuns da basa legalas dal pajais correspundent. La SRG SSR dispona per regla dals dretgs da publitgar cuntegns en Svizra ed en il Principadi da Liechtenstein. Ultra da quai pon en blers cas – ma betg en tut ils cas – vegnir mess a disposiziun ils cuntegns er a persunas cun domicil en Svizra, sch'ellas fan in segiurn temporar en l'UE. La SRG SSR è perquai obligada d'examinar ils lieus da dimora ed eventualmain il domicil. Igl è pussaivel che singuls videos sin Play Suisse na pon betg vegnir mess a disposiziun en il spazi da l'UE per motivs giuridics.
Gea. Tut ils cuntegns èn disponibels en la lingua originala cun suttitels tudestgs, franzos e talians, tscherts cuntegns datti era cun suttitels rumantschs. Premess che las versiuns auditivas en autras linguas naziunalas èn disponiblas, vegnan quellas medemamain purschidas. Sporadicamain datti da vesair producziuns estras sin Play Suisse. Quellas vegnan, sche pussaivel, adina messas a disposiziun en la lingua originala, ils suttitels èn dentant disponibels era qua adina en almain trais linguas naziunalas, per part supplementarmain en englais.
Per acceder a Play Suisse sco er a servetschs persunals duvrais Vus in conto d'utilisader. Uschia pudais Vus per exempel sincronisar «Mia glista» sin tut ils apparats, guardar vinavant videos, survegnir recumandaziuns da cuntegn e newsletter individualisadas. Grazia al login pon persunas cun domicil en Svizra plinavant acceder als cuntegns da Play Suisse durant ina dimora transitorica en l'UE. Ulteriuras infurmaziuns davart il login survegnis Vus qua: FAQ davart il login