Tgi fa schon quei - Luis Durschei emigrescha en l'Ungaria

Sa registrar
Tge far suenter la pensiun? Bleras e blers fan patratgs dad emigrar. Emigrar, però betg en in pajais chaud, mabain en l'Ungaria, quai fa Luis Durschei, oriund da Segnas en Surselva.

Detagls

Gener

Societad

Luis Durschei e sia dunna Trudi fan fagot. Els han cumprà ina chasa en l’Ungaria, in pajais nua ch’ins po anc cumprar ina chasa per gnanc 60’000 francs. Emigrar en in pajais ester signifitga er, da sa fatschentar cun l’atgna vita en il pajais d’origin, la Svizra. Ed emigrar en in pajais ester munta era, d’emprender ad enconuscher ed era da viver cun in’autra cultura.

Realisaziun

Casper Nicca

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar