Cun corp ed olma - lavur en la tgira

Sa registrar
Da mattetta tgirava Petra Battaglia sias poppas, Anita Pedretti era gia en scolina en il chantun da l’ospital e Fabiana Sac gidava gia adina gugent als umans. Oz lavuran las trais dunnas en la tgira.

Detagls

Gener

Societad

Ellas trais tutgan tar quellas persunas, senza las qualas i na va betg – las persunas che lavuran en la tgira. Corona ha accentuà lur valur. Tuttina regna anc savens l’idea che lavurar en la tgira saja metter si plasters, lavar pazients ed als dar medicaments. Il mintgadi, ch’ellas trais han laschà observar ad Isabelle Jaeger per ils «Cuntrasts», mussa bain spert ch’il mastergn da la tgirunza na pretenda betg be engaschi, ma ina passiun per la tgira.

Realisaziun

Isabelle Jaeger

Producziun

Cuntrasts (RTR)

Occupaziun

Anita Pedretti

Petra Battaglia

Fabiana Sac

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar