Retro, secondhand, vintage - hä?

Sa registrar
Betg tut quai ch’è vegl è secondhand e betg tut quai che vesa ora retro è vintage.

Einzelheiten

Gener

Societad

Ils «Cuntrasts» sa deditgeschan a la nostalgia per objects dal passà. «Els raquintan in’istorgia e na pon betg vegnir cumprads dapertut», di la futurologa Nina Burger. Butias da secondhand creschan sco bulieus or da la terra. «I dat in kick dad ir en la brocki», di Antonia Desax che gieva gia en la brocki, cura che quai era anc ina vargugna. In auter trend è da rimnar vehichels vegls sco er tadlar e producir plattas da vinil.

Realisaziun

Petra Rothmund

Isabelle Jaeger

Anna Serarda Campell

Paula Nay

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar