Parc Adula - Gea u na

Sa registrar
Parc Adula, in project da realisar in segund parc naziunal en la regiun da l'Adula sin territori dal Grischun e dal Tessin.

Detagls

Gener

Politica, Natira

Parc Adula - Gea u na. Il pur e chavacristals è encunter il parc, il parc restrenschess sias libertads. Per la pura a Sumvitg è il parc ina schanza ch’ins na duess betg laschar passar. En ils auts, sin la Greina fan ils guardia chamona quitads pervia dal scumond da sgol che vala per la zona da coc dal parc. Per Leo Tuor porta il parc mo novs reglaments. Per Rico Tuor porta il parc novas perspectivas. Gea u Na Parc Adula? – quai munta: tge vul ins per la regiun? Parc Adula – in film sur dad ideas per in avegnir.

Realisaziun

Bertilla Giossi

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar