La mort dal glatsch etern - ed uss?

Sa registrar
La speranza ch'il regress dals glatschers possia vegnir frenà è pitschna. Co van 4 persunas üertutgadas directamain enturn cun quella situaziun?

Detagls

Gener

Muntognas

Ils glatschers èn per murir – quai n’è betg pli ina prognosa, ma la realitad actuala. Speranza na datti en sasez nagina. Las redacturas Isabelle Jaeger e Bertilla Giossi han vulì savair, tge che quels fatgs signifitgan per il Grischun. Perquai han ellas visità quatter dals 444 glatschers grischuns: Sin il Vadret Pers sa regordan las guidas da muntogna Jachen Egler e Stefan Felix dal glatscher dad ina giada, sin il Vorab lavura Valentin Cathomas per preparar las pistas, sin il Vadret da Lischana dattan Ursula Hofer e Felix Keller tut, per ch’il glatscher muribund sappia er furnir en avegnir l’aua per la chamona – e la fin finala mussa il glaziolog Felix Keller sin il Morteratsch, tge visiuns che san daventar projects reals

Realisaziun

Isabelle Jaeger

Bertilla Giossi

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar